Vanc.nl – Privacy Policy:

zondag 7 april 2013

Vanc.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Vanc.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense, Google Analytics) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Vanc.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. vanc.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Hieronder leest u hoe VanC hiermee omgaat.

Gegevens van de organisatie waarmee u zaken doet
Organisatienaam VanC

Grondslag
VanC verzamelt alleen de “gewone” persoonsgegevens. De gegevensverwerking is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij leveren diensten in opdracht van u. Deze dienste zijn niet gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar hebben een ander doel. De gegevens die wij verzamelen zijn t.b.v. het boekhoudprogramma en het offerte- en factureerprogramma. Dit doen wij omdat we diensten leveren waarvoor wij u factureren en om jaarlijks aan de verplichte belastingaangifte te kunnen voldoen. De wettelijke bewaarplicht voor gegevens is veelal 7 jaar. Hierna worden offertes, facturen en gekoppelde gegevens in ons boekhoudprogramma en het offerte- en factureerprogramma verwijderd.

De “gewone” persoonsgegevens zijn:

 1. Klantnaam
 2. Contactpersoon = combinatie voor- en achternaam
 3. Adres = combinatie huisnummer en postcode en woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Mobiel of direct telefoonnummer
 6. Webadres
 7. Project- en factuurnummer

Wij vragen u bovenstaande gegevens (in eerste instantie 1 t/m 6), of zoeken deze op internet op, als u een offerte bij ons opvraagt.

Onze website, www.vanc.nl, verzamelt:

 •  IP-adressen
 • Klikgedrag

Het verkregen inzicht wordt geanonimiseerd. Of te wel, er worden door ons geen IP-adressen en klikgedrag gekoppeld aan persoonsgegevens. Wij vragen u bij het bezoeken van de website niet expliciet toestemming voor het verzamelen van bovenstaande gegevens, maar u vindt zowel de cookie control als het privacybeleid en de disclaimer eenvoudig op onze website.

Ook worden er foto’s- en/of video-opnamen gedeeld. Uiteraard vragen wij u expliciet toestemming voordat we iets gebruiken en publiceren.

Een deel van de gegevens worden opgeslagen in de smartphone (om u te kunnen bellen, dan wel om gegevens via een app op te zoeken). Dit zijn:

 1. Klantnaam
 2. Contactpersoon = combinatie voor- en achternaam
 3. Adres = combinatie huisnummer en postcode en woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Mobiel of direct telefoonnummer
 6. Webadres
 7. Chatgesprekken
 8. Foto- en/of video-opnamen

Deze gegevens zijn, bij offerteaanvraag, bekend bij ons. Door het verstrekken van deze gegevens geeft u impliciet toestemming voor het gebruiken van deze gegevens via de smartphone.

Al van de deze bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. de geleverde dienst, worden niet verkocht aan derden en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Daarnaast zijn het gegevens die door u zelf zijn vertrekt via bijvoorbeeld de telefoongids, de website en een (online) advertentie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen zijn t.b.v. het boekhoudprogramma en het offerte- en factureerprogramma. Dit doen wij omdat we diensten leveren waarvoor wij u factureren en om jaarlijks aan de verplichte belastingaangifte te kunnen voldoen. Daarnaast hebben wij voor de bescherming van bovenstaande persoonsgegevens geschikte maatregelen getroffen die u van ons in alle redelijkheid kunt verwachten.

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Het is goed mogelijk, dat deze verwerkers bovenstaande persoonsgegevens verwerken, dan wel hier inzage in hebben. Derden die inzage hebben of kunnen hebben zijn service providers, leveranciers of hostingpartijen van online-software, browsers, zoekmachines of adviseurs. Met deze partijen hebben wij, voor zover mogelijk, een verwerkersovereenkomst. Daarnaast dragen wij er zorg voor dat deze partijen betrouwbaar zijn, discreet met onze en uw persoonsgegevens omgaan en de AVG naleven. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Informatieplicht
Wij u informeren u graag verder over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven, mocht u daar prijs op stellen.

U kunt in dat geval contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Mariska van Cronenberg via telefoonnummer +31 6 51202681 of via mariska@vanc.nl.